tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt 

Adres : Gimnazjalna 35, 37-200 Przeworsk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych – Centrum Edukacji EKSPERT

 

TELEFONY KONTAKTOWE:

SEKRETARIAT : tel., +48 16 733 41 36 , +48 721 207 300

Email : c.e.ekspert@vp.pl

Dyrektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej WSSG
w Przeworsku- Waldemar Włoch
( sprawy dotyczące nauki dla obywateli Ukrainy) : +48 534 534 234

Koordynatorzy na terenie Ukrainy :
-Rejon KIJÓW – VALERII TSARALUNHA– tel : +38 0985909044,                                                                                                  +48 574 567 102
-Rejon LWÓW – TETIANA CUZIC– tel : +38 0632771984
-Rejon ŁUCK- OKSNA STEPANIUK– tel : +38 0506780690
-Rejon CZERKSY- VOLODYMYR KOVALENKO– tel: +38 0972889203,
                                                                                         +38 0939169522

 

Uprzejmie informujemy, iż administratorem przekazywanych danych osobowych jest CE-EKSPERT ul. Gimnazjalna 35, 37-200 Przeworsk. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego), a także do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem.  Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych  i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO).