tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

LO  DLA DOROSŁYCH

 

Liceum ogólnokształcące

Liecum Ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Przeworsku rozpoczęło działalność 1 września 2014 roku, kiedy to zostało powołane przez Wyższą Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku.  Jest szkołą niepubliczną  o uprawnieniach  szkoły publicznej. Nauka odbywa się w systemie zaocznym w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Do roku szkolnego 2018/2019 nauka w LO trwała 3 lata, a od roku szkolnego 2019/2020 będzie trwać 4 lata zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe. Do szkoły mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat,  a  w szczególnych przypadkach, które ukończyły 17 lat i mają ukończoną szkołę programowo niższą –  ośmioklasową  szkołę podstawową, gimnazjum bądź  szkołę zawodową.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  otrzymują świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie, natomiast  po przystąpieniu do matury i uzyskaniu dyplomu dojrzałości mogą kontynuować kształcenie na wybranych przez siebie uczelniach.

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku na ul. Gimnazjalnej 35 w Przeworsku. Uczniowie mają do dyspozycji wszystkie sale dydaktyczne przedmiotowej uczelni w tym  salę komputerową, zaplecze socjalne uczelni jak też będące w jej posiadaniu profesjonalne pomoce naukowe

Nauka w Liceum odbywa się w miłej atmosferze, zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy WSSG Przeworsk jak też starannie wyselekcjonowani nauczyciele z zewnątrz. Przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dbają Oni o to, aby proces edukacyjny był na wysokim poziomie a zarazem przyjazny dla słuchacza i umożliwił zdanie matury

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do nas. ZAPRASZAMY.