tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

Centrum Edukacji Ekspert

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Edukacji EKSPERT to jednostka powołana i działająca  pod patronatem Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej
w Przeworsku wpisana do ewidencji nr 2.18/00045/2016.

Naszą misją jest kształcenie wykfalifikowanej i dobrze przygotowanej kadry zarówno na poziomie wykształcenia zawodowego jak i średniego, która bez problemów odnajdzie się na rynku pracy. Stąd też nasze motto „kształcimy fachowców, a nie przyszłych bezrobotnych”

W chwili obecnej w ramach naszego Zespołu Szkół działa:

Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia – Jest szkołą niepubliczną  o uprawnieniach  szkoły publicznej. Zajęcia praktyczne  odbywają się pobliskiej firmie SPAW ENGINEERING sp. z o.o. w Gniewczynie Łańcuckiej. Po zakończeniu szkoły absolwenci w przypadku wyrażenia takiej chęci będą mieli natychmiastową możliwość podjęcia pracy w tej firmie zarówno na miejscu jak też w oddziałach na terenie Europy.

Uczniowie nasze szkoły w trzyletnim cyklu szkolenia , opanują wiedzę i umiejętności termicznego łączenia materiałów konstrukcyjnych, projektowania konstrukcji spawanych, kontroli jakości złączy spajanych oraz eksploatacji urządzeń spawalniczych. W szczególności absolwenci nabędą wiedzę  praktyczną z zakresu łączenia metali technikami spawalniczymi, tj. spawania gazowego, elektrycznego, w osłonach gazów MIG/MAG i TIG, łukiem krytym oraz cięcia gazowego (acetylenowo – tlenowego), elektrodą nietopliwą
i plazmą oraz napawania, lutowania i klejenia materiałów z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zasad właściwej obsługi urządzeń do spawania.

Ponadto absolwenci oprócz świadectwa ukończenia szkoły branżowej, w odróżnieniu od innych szkół branżowych,  nabędą Świadectwa Kwalifikacji wystawiane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, które dają natychmiastową możliwość podjęcia pracy w zawodzie nie tylko w Polsce jak też w całej Europie i na Świecie.  Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy kontynuowania nauki w szkole branżowej II – go stopnia – technikum, a następnie do podjęcia nauki na studiach wyższych.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: Uczniowie naszej szkoły w czteroletnim cyklu szkolenia , opanują wiedzę i umiejętności zgodne z ramami szkolenia liceum ogólnokształcącego gdzie dodatkowo będą podlegać specjalistycznemu szkoleniu w zakresie wybranej dyscypliny sportowej. W roku szkolnym 2019/2020 będzie to akrobatyka sportowa i Triathlon. Zajęcia sportowe w naszej szkole będą prowadzone  przez wyspecjalizowaną kadrę trenerską w tym przez Panią Brygidę Sakowską-Kamińską –dwukrotną mistrzynię świata, siedmiokrotną mistrzynię polski i wielokrotnie tytułowaną jeśli chodzi o medale srebrne i brązowe na wszelkich mistrzostwach zawodniczkę w akrobatyce sportowej oraz przez Tomasz Jaroń obecnego wicemistrza polski w Triathlonie. Do dyspozycji uczniów będzie basen kryty i inne obiekty sportowe znajdujące się na terenie Przeworska.

Po zakończeniu szkoły i zdaniu matury absolwenci będą mogli kontynuować naukę w uczelniach sportowych  lub podjąć naukę na zasadach ogólnych na dowolnej uczelni jak wszyscy absolwenci liceów na terenie Polski.

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Jest szkołą niepubliczną  o uprawnieniach  szkoły publicznej. Nauka odbywa się w systemie zaocznym w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Do roku szkolnego 2018/2019 nauka w LO trwała 3 lata, a od roku szkolnego 2019/2020 będzie trwać 4 lata zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe. Do szkoły mogą uczęszczać osoby, które ukończyły 18 lat, a  w szczególnych przypadkach, które ukończyły 17 lat i mają ukończoną szkołę programowo niższą –  ośmioklasową  szkołę podstawową, gimnazjum bądź  szkołę zawodową.

 Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  otrzymują świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie, natomiast  po przystąpieniu do matury i uzyskaniu dyplomu dojrzałości mogą kontynuować kształcenie na wybranych przez siebie uczelniach, w tym w WSSG w Przeworsku.

Kursy i Szkolenia w popularnych zawodach na rynku pracy w tym spawalnicze, dla elektryków i inne w zależności od bieżących  potrzeb rynku- Są realizowane
w ramach „
Centrum Edukacji „Ekspert” które jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Praktycznego. Szkolenie dotyczy metod spawalniczych TIG, MAG, MMA, GAS.  Oferta ta skierowana jest dla osób które ukończyły 18 rok życia i mają ukończone co najmniej gimnazjum lub szkołę podstawową i posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza. Zajęcia odbywają się w należącej do nas w pełni wyposażonej spawalni  terenie Przeworska posiadającej atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia.
Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa średnio 3-6 tygodni. Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzyma:

  • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej,  niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

W niedalekiej przyszłości w ramach naszego zespołu szkół planujemy ponadto otworzyć Szkołę Branżową II Stopnia – Technikum Obsługi Ruchu Turystycznego

Zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Edukacji EKSPERT odbywają się w budynkach Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Przeworsku, jak też
w innych obiektach na terenie Przeworsk i okolic. Uczniowie i kursanci mają do dyspozycji wszystkie sale dydaktyczne i warsztatowe przedmiotowej uczelni w tym  salę komputerową, profesjonalną spawalnię, zaplecze socjalne uczelni jak też będące w jej posiadaniu  pomoce dydaktyczne i naukowe

Nauka w naszej szkole odbywa się w miłej atmosferze, zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy WSSG Przeworsk jak też starannie wyselekcjonowani nauczyciele
i instruktorzy z zewnątrz. Przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów dbają Oni o to, aby proces edukacyjny był na wysokim poziomie a zarazem przyjazny dla uczniów i słuchaczów i umożliwił im osiągniecie sukcesy w życiu zawodowym.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkół na właściwych zakładkach naszej strony internetowej.

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do nas. ZAPRASZAMY.