tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

AKROBATYKA 

Akrobatyka sportowa należy do rodziny sportów gimnastycznych obok takich dyscyplin jak: gimnastyka rytmiczna, gimnastyka artystyczna i gimnastyka sportowa. Jest to dyscyplina sportowa, która polega na wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudności, obejmuje ćwiczenia kobiet i mężczyzn w parach
i grupach,

Dyscyplina ta doskonale rozwija lub poprawia sprawność fizyczna i wszystkie zdolności motoryczne min: sile, gibkość, skoczność, szybkość, wydolność, koordynacje ruchowa. Dba o ogólny wszechstronny rozwój całego ciała.  Rozwijają nie tylko ciało, ale tez umysł.

W szczególności uczy pokonywania własnych słabości, jednoczesne kształtując silny charakter co jest niezbędne w codziennym życiu, poprzez umiejętne i ponadprzeciętne zdolności i władanie własnym ciałem dodaje pewności siebie jak też poprawia samopoczucie, samoocenę i niezwykle pomaga pokonywać przeszkody pojawiające się w życiu.

Ćwiczenia zespołowe w tej dyscyplinie składają się z pięciu konkurencji: dwójek kobiet, mężczyzn i par mieszanych, trójek kobiet, czwórek mężczyzn. Układy w ćwiczeniach zespołowych wykonywane są na planszy gimnastycznej przy muzycznym akompaniamencie. W układach wykonywane są elementy zespołowe oraz indywidualne wplecione w choreograficzną kompozycje układu. Maksymalny czas trwania układu wynosi dwie i pół minuty. Układy dzielą się na trzy grupy:

  • Układ Statyczny. Jest to układ w którym elementy zespołowe charakteryzują się ciągłym kontaktem partnerów. Jeden z zawodników (górny) wykonuje pozycje statyczne takie jak stania na rękach będąc podtrzymywanym przez jednego bądź więcej zawodników (dolni). Górny wykonując pozycje statyczne musi zademonstrować opanowanie i kontrolę ćwiczeń poprzez utrzymywanie ich w bezruchu przez co najmniej 3 sekundy. Elementy indywidualne pokazują gibkość oraz statyczność zawodników, a salta zakończone są pozami takimi jak klęk, szpagat itp.
  • Układ Dynamiczny. W tym układzie elementami zespołowymi są salta wykonywane przez jednego zawodnika będącym miotanym przez pozostałych. Elementy indywidualne również są saltami jednakże lądowanie musi być wykonane na obie stopy jednocześnie.
  • Układ Kombinowany. Jest kompozycją układów statycznego i dynamicznego. Zespół wykonując ćwiczenia zespołowe i indywidualne obu typów musi zademonstrować równowagę pomiędzy nimi jak i również spełnić wymagania dotyczące obu układów.

Dyscyplina ta z roku na rok jest coraz bardziej popularna w Polsce i patrząc na trendy światowe jej dynamiczny rozwój będzie trwał w naszym kraju jeszcze wiele lat.

Mając powyższe na uwadze Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Przeworsku  wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom  utworzyła Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa  Sportowego w ramach której jedną z dyscyplin jest Akrobatyka Sportowa Dedykowana ona jest absolwentom ósmej klasy szkoły podstawowej. Zajęcia edukacyjne w szkole rozpoczną się z dniem 1 września 2019 r.

Uczniowie naszej szkoły w czteroletnim cyklu szkolenia , opanują wiedzę i umiejętności zgodne z ramami szkolenia liceum ogólnokształcącego gdzie dodatkowo będą podlegać specjalistycznemu szkoleniu z w/w dyscypliny sportowej. Zajęcia sportowe w naszej szkole będą prowadzone  przez wyspecjalizowaną kadrę trenerską w tym przez Panią Brygidę Sakowską-Kamińskądwukrotną mistrzynię świata, siedmiokrotną mistrzynię polski i wielokrotnie tytułowaną jeśli chodzi o medale srebrne i brązowe na wszelkich mistrzostwach zawodniczkę w akrobatyce sportowej. Obecnie wymieniona jest Prezesem Klubu Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie. Ponadto zaangażowała się  także w działalność Podkarpackiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej. Została pracownikiem naukowym w Zespole Przedmiotowo-Dydaktycznym Gimnastyki w Katedrze Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Ponadto wymieniona została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sport oraz wielokrotnie wybrana w plebiscytach na najpopularniejszego sportowca Polski południowo-wschodniej, organizowanego

 Do dyspozycji uczniów będą budynki należące do Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej jak też basen kryty i inne obiekty sportowe znajdujące się na terenie Przeworska.

Po zakończeniu szkoły i zdaniu matury absolwenci będą mogli kontynuować naukę w uczelniach sportowych rozwijając zwoje zainteresowania w zakresie trójboju, lub podjąć naukę na zasadach ogólnych na dowolnej uczelni tak wszyscy absolwenci liceów na terenie Polski.

Zostań mistrzem i dołącz do nas. ZAPRASZAMY.