tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

KURS SPAWALNICZY

 

Centrum Edukacji „Ekspert”

Niepubliczna Placówka Kształcenia Praktycznego
w Przeworsku

Zaprasza na szkolenia spawalnicze metodami

TIG, MAG, MMA, GAS

Dysponujemy własną spawalnią szkoleniowa posiadającą, Atest Instytutu Spawalnictwa do szkolenia
oraz licencjonowani egzaminatorami!

Metoda TIG-141

W metodzie TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego), gdzie łuk spawalniczy powstaje między nietopliwą elektrodą wolframową a elementem spawanym. Gazem ochronnym jest gaz obojętny i nie ma on wpływu na proces spawalniczy. Zazwyczaj jako gaz ochronny stosowany się argon, który chroni przed utlenieniem nie tylko spoinę, ale i elektrodę.

Różne metody spawalnicze TIG obejmują przykładowo:

  • spawanie TIG prądem stałym DC TIG czy
  • spawanie TIG prądem przemiennym oraz TIG Puls.

Metoda MIG/MAG

Podczas spawania metodami MIG / MAG, łuk elektryczny jarzy się między elektrodą, mająca postać ciągłego drutu, a spawanym materiałem. Łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. Podczas całego procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny. Metody spawalnicze MIG oraz MAG różnią się pomiędzy sobą tym, że w metodzie MIG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie atmosfery gazu obojętnego) wykorzystywany jest obojętny gaz ochronny, który nie uczestniczy w procesie spawalniczym. Natomiast w MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego), jako osłonę wykorzystuje się gazy aktywne biorące udział w procesie spawania Zazwyczaj gaz ochronny zawiera aktywny chemicznie dwutlenek węgla lub tlen i dlatego spawanie metodą MAG jest daleko bardziej rozpowszechnione aniżeli metoda MIG. W rzeczywistości termin MIG często stosowany jest zupełnie przypadkowo w powiązaniu ze spawaniem metodą MAG.

MMA

Spawanie metodą MMA sprowadza sie do zamocowania w uchwycie spawalniczym prętu spoiwa, który służy jako elektroda. Łuk zostaje zajarzony między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a elementem spawanym. Różnica w odniesieniu do innych metod polega na tym, że w metodzie MMA elektroda ulega skróceniu. W metodzie tej aby utrzymać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym, uchwyt elektrody musi być przez cały czas przesuwany w kierunku spawanego elementu.

Pierwszy poziom kwalifikacji

Blachy i rury ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi:

  • elektrodą otuloną – 111 (MMA),
  • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Blachy ze stali niestopowych spoinami czołowymi w procesie – 311 (GAS).

Kursy spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi w procesach – 131 (MIG) i 141 (TIG)

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończony 18. rok życia i co najmniej gimnazjum,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

Kurs spawalniczy w jednym procesie (metodzie) trwa średnio 3-6 tygodni.

Nabór ciągły – harmonogram dopasowany do możliwości uczestnika.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

  • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej a dodatkowo na życzenie w wersji angielskiej,  niemieckiej, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.