tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

TURYSTYKA

 

Żyjemy w intensywnie zmieniających się realiach. Dziś dynamicznym przemianom ulega w zasadzie każdy rynek i turystyka nie jest tu żadnym wyjątkiem. Rosnące wymagania i świadomość klientów to te czynniki, które w największym stopniu kształtują obraz współczesnej branży turystycznej. Ich naturalnym następstwem musi być coraz lepsza jakość usług oraz wzmożona konkurencja pomiędzy firmami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

Starzenie się społeczeństwa powoduje, że większe znaczenie w turystyce będzie miała grupa zasobnych konsumentów ze starszego pokolenia. Jest ona wymagająca
i domaga się wysokiej jakości obsługi oraz atrakcyjnych usług. Także inne grupy konsumentów zmieniają swoje przyzwyczajenia i nawyki.

Europa to najpopularniejszy kierunek wakacyjny na świecie; liczba osób, które odwiedziły ten kontynent w 2017 r. przekroczyła 670 mln. W turystyce zatrudnienie znalazło 12 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, a branża ta oferuje szereg długofalowych możliwości zawodowych osobom, które pragną sprawdzić swą wiedzę
i umiejętności w różnych warunkach.

Praca w turystyce to egzotyczne i piękne zakątki, nowoczesne miejsca pracy i dynamiczne środowisko. Pracownicy w tej branży to często osoby młode, które wnoszą energię i są w stanie rozluźnić atmosferę w zespołach i miejscach pracy. Branża oferuje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, a także podejmowania działań, które owocują zmianami. Można zatrudnić się na stałe, na część etatu lub na sezon – do wyboru są możliwości w zależności od indywidualnych potrzeb.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w branży turystycznej w Polsce tylko co trzecia zatrudniona osoba posiada wykształcenie w tym kierunku i potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanego personelu w najbliższych latach będzie rosnąć lawinowo.

Mając powyższe na uwadze Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Przeworsku  wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom  nosi się z zamiarem powołania   Technikum Obsługi Ruchu Turystycznego.

Uczniowie nasze szkoły w pięcioletnim cyklu szkolenia , opanują wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w tym obszarze.

W szczególności absolwenci naszej szkoły nabędą umiejętności

  • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
  • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
  • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
  • prowadzenia informacji turystycznej
  • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
  • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
  • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

Po zakończeniu szkoły bez problemu znajdą pracę w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni. W większości oferta ta dotyczy Polski jak też terenu całej Europy

 

Szczegółowe informacje wkrótce.