tel. +48 721 207 300, +48 16 733 41 36 Zespół Szkół ponadpodstawowych - Centrum Edukacji EKSPERT c.e.ekspert@vp.pl

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE

Informujemy, że Centrum Edukacji Ekspert jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr. OK. 4330. 3.2015.